Active Businesses

z vadbo do uspešnega podjetja

O projektu

Namen projekta je oblikovati celovit pristop za reševanje problematike zdravja in telesne dejavnosti (HEPA), pri čemer se delovno okolje kaže kot najprimernejše okolje izvajanja. Projekt AKTIVNA PODJETJA obsega celosten program aktivnosti, ki ga lahko izvajamo v različnih delovnih okoljih in pogojih, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih .

Raziskava

Projekt temelji na praktičnem pristopu. Primarni poudarek projekta je pridobiti znanje iz prakse in izboljšati znanje v praksi. Analitične raziskave bodo temeljile na trenutnem znanju in praktičnih izkušnjah ter znanju, pridobljenem z izvajanjem projekta v praksi. Kombinacija teorije in prakse bo zagotovila najboljše rezultate in ponudila nove rešitve, nove ugotovitve in znanja. Nova znanja in rešitve, pridobljene s projektom bodo privedla do pozitivnih rešitev in sprememb v različnih okoljih EU. Pripravili bomo nova orodja za reševanje problema gibalne neaktivnosti in s tem povezanih zdravstvenih težav z uporabo delovnega okolja kot najustreznejšega okolja za realizacijo.

Stanje ukrepov promocije zdravja v podjetjih - nacionalna poročila

Skupna analiza ukrepov promocije zdravja v podjetjih, partnerskih držav

VADBA NA DELOVNEM MESTU

Skupaj s strokovnjaki Fakultete za šport smo oblikovali sklop gibalnih vaj namenjenih zmanjševanju in preprečevanju specifičnih negativnih učinkov različnih delovnih mest na zdravje zaposlenih, kot so težave s hrbtenico, bolečine v ramenih, karpalni sindrom, slabe drže, idr.

Oglejte si videovadbe in vadite skupaj z nami