Cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami in spodbujanje zdravega načina živlejnja z aktivnim sodelovanjem v športu boccia.