Cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami in spodbujanje HEPA z aktivnim sodelovanjem v športu boccia.