Delavnica – Več zdravja na delovnem mestu
Ozaveščanje gospodarstva
Maribor 9.5. 2014.

Delavnica – Kako lahko z gibalno aktivnostjo krepimo svoje zdravje na delovnem mestu

Ozaveščanje javne uprave,
MO Novo Mesto, 6.3. 2014
Ministrstvo za zunanje zadeve, 10.3. 2014
Zavod za zdravstveno zavarovanje, 20.3. 2014,
Ministrstvo za infrastrukturo, 24.3. 2014,
Ministrstvo za notranje zadeve, 24-3- 2014,
Inšpektorat RS za notranje zadeve, 15.4. 2014,
Občina Mislinja, 28.5. 2014.

Delavnica Družbene odgovornosti – moja priložnost
Ljubljana, 21.3. 2013.

Delavnica Moje telo – moja modrost
Ljubljana, 21.4. 2013,
Novo Mesto 18.5. 2013,
Slovenj Gradec, 11.5. 2013.

Delavnica Družbene odgovornosti – moja priložnost; Zdrava hrbtenica
Ljubljana, 14.9. 2013, 25.1. 2014, 22.2. 2014,
Maribor 15.2. 2014,
Novo Mesto 28.9. 2013,
Slovenj Gradec, 21.9. 2013.

Delavnica Spletno trženje
Ljubljana, 29.1. 2014 in 9.4. 2014.