Namen projekta je zmanjšati učinke izgorelosti na delovnem mestu, ki lahko zmanjšajo produktivnost in privedejo do  popolne izčrpanosti zaposlenega.  V okviru projekta bodo izvedene delavnice, skozi katere bodo udeleženci lahko pridobili potrebna znanja, ki jih bodo lahko uporabili pri preprečevanju in soočanju z situacijami, ki vplivajo na izgorelost na delovnem mestu.

Drugo srečanje partnerjev projekta MINDFULNESSFERE

V septembru 2021 smo v Slovenj Gradcu organizirali drugo srečanje partnerjev projekta Mindfulnessfere, ter izvedli delavnico na temo “Gibalna aktivnost kot sredstvo za preprečevanje in zmanjšanje izgorelosti na delovnem mestu”. Partnerjem smo predstavili možne oblike in vsebine programov gibalnih aktivnosti primerne za izvajanje v podjetjih, tako v delovnem okolju, kot izven njega. Večji del tridnevne delavnice je potekal na Kopah, kjer smo predstavili aktivnosti v naravi. Obiskali pa smo tudi Logarsko dolino – slap Rinka, kjer so gostje in seveda tudi mi, uživali v lepotah naše dežele.