Kdo smo?

Naša vizija

 APGA je nevladna in nepridobitna organizacija, katere glavni interes so raziskave, razvoj in aplikativne dejavnosti na področju krepitve zdravja in telesne dejavnosti ter njihovih učinkov na posameznika in družbo. 

Filozofija APGA je, da je gibalna dejavnost, zlasti šport in rekreacija, orodje, ki omogoča povezovanje različnih deležnikov in prispeva k reševanju  družbenih problemov (kot npr. sedentarni način življenja, prekomerna teža, pomanjkanje gibanja, itd). Večja družbena odgovornost in humanizacija odnosov med delodajalci in zaposlenimi je eden ključnih dejavnikov za trajnostno rast, razvoj in konkurenčnost gospodarstva v prihodnosti.

 Skrb za zdravje, dobro počutje in socialno vključenost je eden najpomembnejših gradnikov te skupne prihodnosti, ki ga je mogoče učinkovito rešiti z orodji gibalne dejavnosti.

 

NAŠE DEJAVNOSTI IN IZKUŠNJE

Naše dejavnosti vključujejo spodbujanje socialne vključenosti, medkulturni in medgeneracijski dialog, krepitev in razvoj ključnih kompetenc, mobilnost, skrb za ranljive skupine, zdravje in dobro počutje, itd., pri čemer gibalna dejavnost in šport predstavljata glavno orodje za doseganje ciljev in prioritet.

Ekipa APGA je pridobila dragocene izkušnje s sodelovanjem in vodenjem Evropskih projektov Erasmus+, osredotočenih na šport in gibalno dejavnost ter spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti.

Z izobraževanji, delavnicami, seminarji in drugimi dejavnostmi nagovarjamo različne skupine, vključno z osebami s posebnimi potrebami, invalidi, šolskimi otroki in mladino, zaposlenimi in drugimi, ter jih vzpodbujamo k izboljšanju življenjskih navad in redni gibalni aktivnosti.

fOKUS NAŠIH DEJAVNOSTI

NAŠI CILJI