Trajanje projekta: maj, 2016 – oktober, 2017

Sofinanciranje projekta: Erasmus+šport

ATHLISI projekt (Spodbujanje socialnega vključevanja z usposabljanjem trenerjev in športnih klubov), je spodbujanje socialne vključenosti otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin (Romi, priseljenci, otroci z nizkim socialno-ekonomskim ozadjem) skozi njihovo večjo udeležbo v športnih dejavnostih v okviru dejavnosti športnih klubov.

Vključevanje lokalnih športnih klubov je zelo pomemben element za dosego teh ciljev, saj v nasprotju z organizacijo občasnih športnih prireditev, zagotavlja trajnost projektnih dejavnosti in ima dolgoročen vpliv.

Projekt ATHLISI je zato namenjen usposabljanju predstavnikov športnih klubov in trenerjev o vlogi športnih klubov povezanih s socialno integracijo in spodbujanju sodelovanja športnih klubov z lokalno skupnostjo.

Skozi usposabljanje, bodo športni klubi in trenerji spoznali kako vzpostaviti sodelovanje z  lokalno skupnostjo ter kako pritegniti v svoja društva otroke iz prikrajšanih ciljnih skupin in jih vključiti v dejavnosti kluba.

Usposabljanje bo organizirano preko seminarjev in e-izobraževanja s čimer bomo razširili geografsko področje projekta in usposabljenja omogočili društvom in trenerjem iz različnih regij in držav.

Po koncu usposabljanja, bodo udeleženci pridobljeno znanje (ob podpori projektnih partnerjev) preizkusili tudi v praksi. Pričakujemo, da se bo z njihovo aktivnostjo v dejavnosti športnih klubov vključilo vsaj 100 otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin.

Erasmus+šport

1. MEDNARODNO SREČANJE

Partnerji projekta ATHLISI smo 25. in 26. Septembra imeli prvo srečanje na Cipru, kjer smo razpravljali predvsem o rezultatih raziskav, izvedenih na nacionalni ravni. S pomočjo rezultatov nacionalnih raziskav smo ugotovili, kakšna znanja morajo trenerji klubov še pridobiti za delo z ranljivimi skupinami. Na podlagi ugotovitev bomo pripravili usposabljanje. Trenerji klubov bodo z usposabljanjem pridobili znanje za delo in vključevanje otrok iz ranljivih skupin

Če ste trener ali delate v športnem klubu ali želite pridobiti več informacij o projektu, obiščite Facebook stran https://www.facebook.com/athlisi.project/ ali nas kontaktirajte.

1. SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA ATHLISI,
CIPER, 25. in 26. september, 2016