EU PROJEKTI

Projekt GAZZ – gibalna aktivnost za zaposlene, je trajnostno zasnovan strokovni program telesnih dejavnosti, promocija zdravja in zdrave prehrane v podjetjih v delovnem času in izven dela.

ATHLISI projekt (Spodbujanje socialnega vključevanja z usposabljanjem trenerjev in športnih klubov), je namenjen spodbujanju socialne vključenosti otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin (Romi, priseljenci, otroci z nizkim socialno-ekonomskim ozadjem) skozi njihovo večjo udeležbo v športnih dejavnostih v okviru dejavnosti športnih klubov.

Namen projekta In4All je spodbujati medsebne odnose in socialno vključenost ranljivih skupin, povečati ozaveščenost ter spodbujati šport in telesno dejavnost kot vir zdravja in dobrega počutja.Cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami in spodbujanje zdravega načina živlejnja z aktivnim sodelovanjem v športu boccia

Namen projekta je oblikovati celovit pristop za reševanje problematike zdravja in telesne dejavnosti (HEPA), pri čemer se delovno okolje kaže kot najprimernejše okolje izvajanja. Projekt AKTIVNA PODJETJA obsega celosten program aktivnosti, ki ga lahko izvajamo v različnih delovnih okoljih in pogojih, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih .

Projekt je namenjen promociji enakosti in socialne vključenosti šolskih otrok iz ranljivih skupin, s pomočjo športa. V okviru porjekta bodo potekale delavnice za opolnomočenje športnih pedagogogov in drugih deležnikov (izven šole), ki lahko nudijo podporo k doseganju zastavljenih ciljev.