Na delovnem mestu preživimo tretjino svojega življenja oziroma več kot polovico aktivnega življenja. Priporočila EU za gibalno dejavnost pa delovno okolje smatrajo kot osnovno in najprimernejše okolje za podporo in promocijo gibalno aktivnega in zdravega načina življenja

Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga, h kateremu prispevajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje alkoholnih pijač.

Razširjenost in vpliv telesne nedejavnosti postaja eden od največjih problemov javnega zdravja v Evropi in svetu. Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi vsako leto na svetu zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti umrlo 3,2 milijona ljudi.

Kronične bolezni predstavljajo pomemben izziv – so glavni vzrok umrljivosti in obolelosti v Evropi, močno pa vplivajo tudi na doseganje pričakovane življenjske dobe ob dobrem zdravju. Poleg tega obstajajo utemeljeni dokazi, da kronične bolezni vplivajo na dohodek, zmožnost za delo, fluktuacijo delovne sile in invalidnost. Posvečanje problemu kroničnih bolezni na delovnem mestu bo privedlo do močnejše gospodarske rasti, rednega zaposlovanja, manjše odvisnosti od državne podpore, manjših zahtev do sistema zdravstvenega varstva in povečanje produktivnosti.

Stroški zdravljenja kroničnih bolezni in zdravstvenih težav, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost in prezgodnji upad funkcionalnih zmogljivosti iz leta v leto naraščajo. Zdravstveni, socialni in gospodarski stroški manj aktivnega prebivalstva vseh starosti, se bodo zaradi spremenjenih navad pri v delu, prevozu, prostem času in okolju, ki večino prebivalstva spodbujajo k sedečemu načinu življenja, še povečali.

Zaradi odsotnosti z dela je bilo v sloveniji v letu 2010 izgubljenih 12,8 mil delovnih dni, strošek za gospodarstvo pa je okvirno znašal preko 800 milj EUR.

Najuglednejši ekonomisti napovedujejo, da bodo najuspešnjejša tista podjetja, ki bodo znala učinkovito in uspešno skrbeti za svoje človeške vire. V tem pogledu je skrb za zaposlene ena temelnjih nalog in prednosti gospodarstva in celotne družbe.

Delovni prostor postaja vse bolj pomemben in obetajoč prostor implementacije programov za izboljšanje dobrega počutja posameznika.

Aktivna podjetja

Najpomembnejša značilnost programa je sistematična, strokovna, analitična in trajnostna obravnava promocija zdravja na delovnem mestu namenjena človeku, ne pa tehničnim elementom delovnega mesta, ter, da v program vključimo vse zaposlene. Zaposlene ne samo ozaveščamo o pomembnosti zdravega načina življenja ampak je predvsem pomembno, da so (vsi) zaposleni aktivno vključeni v naš program.. Namen programa je ohraniti in izboljšati zdravstveni status zaposlenih in izboljšati njihove vsakdanje življenjske navade,  s tem pa tudi izboljšati njihvedelovne zmožnosti. To dosegamo s pomočjo telesne vadbe na delovnem mestu in izven njega.

Možnosti vsebine izvajanja promocije zdravja so različne, izbira pa je odvisna od potreb, zmožnosti in pripravljenosti podjetja.

VADBA NA DELOVNEM MESTU

Skupaj s strokovnjaki Fakultete za šport smo oblikovali sklop gibalnih vaj namenjenih zmanjševanju in preprečevanju specifičnih negativnih učinkov različnih delovnih mest na zdravje zaposlenih, kot so težave s hrbtenico, bolečine v ramenih, karpalni sindrom, slabe drže, idr.

Oglejte si videovadbe in vadite skupaj z nami