Pridružite se nam

Bistveni poudarek programa ZDaJ, zdravo dobro jutro, je na aktivnem sodelovanju zaposlenih z izvajanjem programa gibalnih aktivnosti –  jutranje razgibavanje in zdrav zajtrk pred pričetkom dela.

Za posamezne skupine glede na delovne obremenitve pripravimo nabor vaj s katerimi lahko učinkovito kompenziramo negativne učinke različnih delovnih obremenitev kot so npr. sedeče delo, delo za tekočim trakom, delo z večjimi obremenitvami, prisilne drže, ipd..

Po razgibavanju ponudimo zdrav jutranji prigrizek – predvsem sadje in napitek.

Zaposleni prejmejo promocijske materiale in brošure z navodili in prikazi vaj, ki jih bodo lahko izvajali tudi samostojno, delovna mesta pa opremimo s plakati z navodili in prikazi vaj primernih za skupine zaposlenih glede na njihove delovne obremenitve (vaje s kompenzacijskim učinkom).

Namen in cilji

 • Spodbujati in osveščati o zdravem načinu življenja z gibanjem in pravilnim prehranjevanjem delodajalce, zaposlene in posredno njihove družine ter širšo javnost.
 • Postopno uvajanje programov gibalnih aktivnosti in zdravih prehranjevalnih navad v delovno okolje
 • Povečati delež zaposlenih, ki so telesno dejavni in se zdravo prehranjujejo.
 • Zagotavljanje kvalitetnih, strokovno vodenih programov za spodbujanje praktičnih veščin ter znanj o zdravem prehranjevanju in vsakodnevnem gibanju.
 • Zmanjšati delež zaposlenih s prekomerno telesno težo.
 • Povečati sodelovanje deležnikov, ki delujejo na področju promocije zdravja v delovnem okolju.
 • Vplivati na oblikovanje zdravega življenjskega sloga med zaposlenimi in njihovimi družinami.

Nekatere dejavnosti

 • priprava vadbenih programov telesne dejavnosti glede na starost, vrsto dela, zdravstvena vprašanja,
 • priprava zloženke, brošure, plakatov, itd.,
 • vključevanje medijev,
 • aktiviranje različnih interesnih skupin za sodelovanje,
 • trajnostno izvajanje promocije zdravja v podjetjih, vključenih v projekt.