ATHLISI je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Erasmus+ šport program, katerega namen je socializaicjea in večje večja vključenost otrok iz ranljivih skupin (Romi, imigranti, otroci iz socialno šibkejših družin) z njihovim povečanim sodelovanjem v športnih aktivnostih v okviru aktivnosti športnih društev.