Namen projekta In4All je spodbujati medsebne odnose in socialno vključenost ranljivih skupin, povečati ozaveščenost ter spodbujati šport in telesno dejavnost kot vir zdravja in dobrega počutja.