Namen projekta In4All je spodbujati medsebne odnose in socialno vključenost, povečati ozaveščenost ter spodbujati šport in telesno dejavnost med ranljivimi skupinami kot vir zdravja in dobrega počutja.