Projekt je namenjen promociji enakosti in socialne vključenosti šolskih otrok iz ranljivih skupin, s pomočjo športa. V okviru porjekta bodo potekale delavnice za opolnomočenje športnih pedagogogov in drugih deležnikov (izven šole), ki lahko nudijo podporo k doseganju zastavljenih ciljev.

Šport se je izkazal kot odlično orodje za spodbujanje socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Vendar pa je v športnih klubih in na splošno v športnih aktivnostih njihova vključenost praviloma nizka. Zaradi okoliščin je komunikacija z otroki iz ranljivih skupin največkrat možna in učinkovita skozi šolski sistem. Zato je treba okrepiti stike in sodelovanje med šolami in deležniki lokalne skupnosti, vključno s športnimi klubi ter drugimi  (kot so lokalne oblasti, športna združenja, nevladne organizacije) ter na ta način trajnostno poskrbeti za vključevanja otrok iz ranljivih skupin v športne aktivnosti in programe društev.

Na ta način bodo lahko otroci in mladi iz ranljivih ciljnih skupin:

  • vzpostavili prvi stik s športnimi klubi in drugimi športnimi organizacijami, ki obstajajo v njihovi skupnosti
  • povečali motivacijo za udeležbo v športnih dejavnostih
  • povečalii njihovo udeležbo v drugih aktivnostih lokalne in širše skupnosti

Glavne dejavnosti projekta:

  1. Predstavitev dobrih praks, povezanih s načini sodelovanja med šolami, športnimi klubi in lokalnimi skupnostmi. Priprava priročnika s primeri.
  2. Priprava gradiva za usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo v različnih institutucijah, organizacijah, ki delujejo na področju problematike ranljivih socialnoih skupin. Organizacija izobraževalnih tečajev v živo in z uporabo e-učenja.
  3. Priprava gradiva za usposabljanje športnih pedagogov v šolah. Organizacija izobraževalnih tečajevv živo in z uporabo e-učenja.
  4. Razvoj modela za trajnostno sodelovanje na ravni skupnosti med šolami in organizacijami s sedežem v skupnosti (vključno s športnimi klubi).

Prvo srečanje projektne skupine,
februar 2020 Atene, Grčija

Prvo srečanje v okviru projekta KINESIS je potekalo v Atenah na sedežu vodilnega partnerja, Action Synergy.

Partnerji smo se podrobneje seznanili s prokjektom, cilji in nalogami.

Sestanka sta se za APGO udeležila Viktor Sušec in Natalija Kotnik.

Drugo srečanje projektne skupine, oktober 2021 Nikosia, Ciper

Drugo srečanje je potekalo na Cipru. Pred tem so srečanja, zaradi omejitev epidemije kovid, potekala preko spleta, po dolgem času pa smo se partnerji zopet srečali “v živo”.

Pregledali smo opravljeno delo in pripravili vse potrebno za zaključek projekta.

APGO so na sestanku predstavljali Viktor Sušec, Katarina Praznik in Vanja Zallatel.