Projekt je namenjen promociji enakosti in socialne vključenosti šolskih otrok iz ranljivih skupin, s pomočjo športa. V okviru projekta bodo potekale delavnice za opolnomočenje športnih pedagogogov in drugih deležnikov (izven šole), ki lahko nudijo podporo k doseganju zastavljenih ciljev.

Šport se je izkazal kot odlično orodje za spodbujanje socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Vendar pa je v športnih klubih in na splošno v športnih aktivnostih njihova vključenost praviloma nizka. Zaradi okoliščin je komunikacija z otroki iz ranljivih skupin največkrat možna in učinkovita skozi šolski sistem. Zato je treba okrepiti stike in sodelovanje med šolami in deležniki lokalne skupnosti, vključno s športnimi klubi ter drugimi  (kot so lokalne oblasti, športna združenja, nevladne organizacije) ter na ta način trajnostno poskrbeti za vključevanja otrok iz ranljivih skupin v športne aktivnosti in programe društev.

Na ta način bodo lahko otroci in mladi iz ranljivih ciljnih skupin:

 • vzpostavili prvi stik s športnimi klubi in drugimi športnimi organizacijami, ki obstajajo v njihovi skupnosti
 • povečali motivacijo za udeležbo v športnih dejavnostih
 • povečalii njihovo udeležbo v drugih aktivnostih lokalne in širše skupnosti

Glavne dejavnosti projekta:

 1. Predstavitev dobrih praks, povezanih s načini sodelovanja med šolami, športnimi klubi in lokalnimi skupnostmi. Priprava priročnika s primeri.
 2. Priprava gradiva za usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo v različnih institutucijah, organizacijah, ki delujejo na področju problematike ranljivih socialnoih skupin. Organizacija izobraževalnih tečajev v živo in z uporabo e-učenja.
 3. Priprava gradiva za usposabljanje športnih pedagogov v šolah. Organizacija izobraževalnih tečajevv živo in z uporabo e-učenja.
 4. Razvoj modela za trajnostno sodelovanje na ravni skupnosti med šolami in organizacijami s sedežem v skupnosti (vključno s športnimi klubi).

Prvo srečanje projektne skupine,
februar 2020 Atene, Grčija

Prvo srečanje v okviru projekta KINESIS je potekalo v Atenah na sedežu vodilnega partnerja, Action Synergy.

Partnerji smo se podrobneje seznanili s prokjektom, cilji in nalogami.

Sestanka sta se za APGO udeležila Viktor Sušec in Natalija Kotnik.

Drugo srečanje projektne skupine, oktober 2021 Nikosia, Ciper

Drugo srečanje je potekalo na Cipru. Pred tem so srečanja, zaradi omejitev epidemije kovid, potekala preko spleta, po dolgem času pa smo se partnerji zopet srečali “v živo”.

Pregledali smo opravljeno delo in pripravili vse potrebno za zaključek projekta.

APGO so na sestanku predstavljali Viktor Sušec, Katarina Praznik in Vanja Zallatel.

Delavnica za učitelje športne vzgoje

29. in 30 januarja je v okviru projekta KINESIS na Kopah potekala delavnica za učitelje športne vzgoje.  Vsebina delavnice je bila razdeljena na 7 modulov, ki so jih predstavili predavatelji Viktor Sušec, Katarina Praznik in Vanja Zallatel:

 1. Koncept in vedenjske značilnosti otrok iz ranljivih skupin
 2. Psihološke in pedagoške učne strategije za delo z ranljivimi skupinami pri športni vzgoji
 3. Teorije motivacije
 4. Načini spodbujanja otrok iz različnih ranljivih skupin k gibalni aktivnosti in športu
 5. Reševanje konfliktov
 6. Psihološka in socialna podpora v šoli
 7. Koraki do sodelovanja med šolami in športnimi organizacijami
Novo pridobljeno znanje bo športnim pedagogom koristillo pri vskadanjem delu z otroki iz ranljivh skupin.

Delavnica za podporne/posredniške organizacije

Organizirali smo tudi delavnico za organizacije, ki lahko nudijo podporo, ali ki lahko posredujejo kot promotorji ali posredniki, pri vključevanju otrok iz ranljivih skupin v športno dejavnost društev. Vsebina delavnice je bila razdeljena na 6 modulov, ki so jih predstavili predavatelji Viktor Sušec,  Katarina Praznik in Vanja Zallatel:

 1. Splošna ocena stanja
 2. Delo z ranljivimi skupinami
 3. Sodelovanje s šolami
 4. Potrebe organizacij in posameznikov za promocijo vključenosti ranljivih skupin
 5. Oblike in vsebine programov usposabljanja za vključevanje
 6. Uspešne strategije in dobre prakse

V sodelovanju z Orientacijskim klubom Slovenj Gradec, pa smo dogajanje na delavnici popestrili z aktivnostjo “labirint”.

KINESIS športni dogodek

Osrednji športni dogodek v okviru projekta je potekal 29. marca 2022 na nogometnem igriščiu Šorntega centra Slovenj Gradec. Sodelovali so učenci Prve, Druge, Tretje osnovne šole in ŠC Zdravstvena šola Slovenj Gradec. Ekipe so sestavljali učenci iz različnih socialnih okolij in skupin.

Organizirali smo tekmovanje v Fair Play nogometu. Uspešnost tekmovalnih ekip se ni merila zgolj s številom danih golov pač pa s “pošteno igro”, ki so jo ekipe prikazale. Igralci so morali paziti na obnašanje pri igri, odnosu do nasprotnika in drugih elementih Fair Play igre, pri čemer pa k uspehu ekipe niso prispevali samo igralci pač pa tudi njihovi navijači.


Zmagovalci prvega KINESIS FAIR PLAY srečanja – Druga OŠ Slovenj Gradec