Projekt je namenjen promociji enakosti in socialne vključenosti šolskih otrok iz ranljivih skupin, s pomočjo športa. V okviru porjekta bodo potekale delavnice za opolnomočenje športnih pedagogogov in drugih deležnikov (izven šole), ki lahko nudijo podporo k doseganju zastavljenih ciljev.