Sport Cooperation Overcoming Risks of Exclusion, je Erasmus+sport projekt namenjen premagovanju tveganj izključenosti s pomočjo športa in metodami neformalnega izobraževanja, kot so team building in samousmerjeno učenje. Vsebine projekta so namenjene  izboljšanju socialne vključenosti mladih iz ranljivih skupin. Projekt želi tudi spodbujati prepoznavanje situacij socialne izključenosti in z  vključevanjem mladih v športne dejavnosti ustvariti pogoje za njihovo socialno vključenost.
Skozi projekt želimo vzpodbuditi vzpostavitev partnerstev med deležniki v športu (društva), nevladnimi organizacijami in drugimi, ki delajo z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost.

Prvo srečanje partnerjev - Nicolosi, Sicilija

Od 16. do 19. julija je v Nikolosiji na Siciliji potekalo prvo srečanje partnerjev projekta SCORE. Sestanka sta se v imenzu Zavoda APGA udeležila Nejc Camlek in Neja Kovač.

Partnerji smo se seznanili z nalogami in izvedbo projekta.

Drugo srečanje partnerjev - Slovenj Gradec, Slovenija

ostitelj drugega srečanja partnerjev je bil Zavod APGA in je potekalo v Slovenj Gradcu od 19. do 21. novembra 2021.

Seznanili smo se s potekom projekta in se dogovorili o nadaljnjih nalogah, pri čemer smo sledili splošnim ciljem projekta, to pa je oblikovanje novih orodij, izmenjavo izkušenj, izboljšanje kompetenc in iskanje inovativnih metod za zmanjšanje in preprečevanje socialne izključenosti med mladimi, s športnimi aktivnostmi in spodbujanjem novih aktivnosti, povezanih s športom.

Tretje srečanje partnerjev - Antalya, Turčija

Zadnje, zaključno srečanje projekta, je potekalo v Antalyi v Turčiji. Kljub težavam zaradi omejitev kovid epidemije, smo partnerji z zadovoljstvom ugotovili, da smo realizirali zastavljene cilje in projekt uspešno izvedli vse zastavljene naloge.  Srečanja so se za Zavod APGA udeležili Viktor Sušec, Vanja Zallatel in Katarina Praznik.

SCORE - kit

Spoštovanje, vključenost in skupinsko delo, so teme, ki pomembno oblikujejo socialno interakcijo. Tematiko je za potrebe projekta podrobneje predstavila Neja Kovač in pripravila tudi konkretne učne vsebine, ki jih lahko uporabimo pri špotni vzgoji v šoli ali pri športni vadbi v društvu.

SCORE delavnice

V sodelovanju športnimi pedagogi Druge osnovno šolo Slovenj Gradec (Majda Areh Novak, Žiga Kus in Jožica Marzelj,) smo izvedli ure športne vzgoje katerih namen je otroke izpostaviti različnim situacijam socialne interakcije. Skozi igro so otroci spoznali kaj pomeni spoštovanje, vključenost/izključenost in skupinsko delo.

V sodelovanju s skupino Delfinčki, Plavalnega kluba Velenje, ki jo vodi Katarina Praznik, smo uro vadbe namenjeno spoznavanju skupinskega dela in medsebojne pomoči, izvedli z otroki s posebnimi potrebami.